Social Responsibility - sociālās atbildības kurss ilgst aptuveni 4 stundas un ir paredzēts, lai veicinātu aktīvu pilsoņu izpratni par to, ka cilvēki ir atbildīgi pret savu kopienu un apkārtējo vidi. Tas veicina izpratni par Apvienoto Nāciju Organizācijas principiem un ilgtspējas attīstības mērķiem, to sasaisti ar biznesa vidi, mudina cilvēkus rīkoties atbildīgi visās jomās, arī uzņēmējdarbībā, aicinot ieviest korporatīvās sociālās atbildības labās prakses piemērus dzīvē.Šis kurss ir ieteicams tiem cilvēkiem, kuri cenšas saprast savu lomu kā aktīvam pilsonim vietējā kopienā, kā arī veicināt izpratni par saistībām, ko cilvēki var sniegt, lai nodrošinātu mūsu planētas ilgtspējību un iedzīvotāju labklājību kopienā.