Project Management - projektu vadība - projektu plānošana, ieviešana un novērtēšana, izmantojot JCI aktīva pilsoņa (Active Citizenship Framework - ACF) ietvaru. Lai īstenotu JCI misiju - radītu pozitīvas pārmaiņas pasaulē - JCI biedri un interesenti īsteno projektus, vadoties pēc ACF principiem, radot ilgtspējīgu rezultātu savā kopienā.
Šis kurss ietver ne tikai projektu vadības galvenos komponentus, saistītus ar plānošanu, ieviešanu un novērtēšanu. Apmācību dalībnieki attīsta savas prasmes vajadzību analizēšanā, konkrētu mērķu definēšanā, būtisku un nozīmīgu sadarbības partneru identificēšanā, konkrētu rīcības soļu izveidošanā un projekta veiksmes analizēšanā.