Presenter - JCI Efektīvas prezentācijas kurss - ir vienas dienas apmācības, kuru fokuss ir efektīvas prezentācijas radīšana un pasniegšana, izmantojot pieejamos vizuālos līdzekļus un prezentēšanas metodes, kuras izprot auditorija. Apmācību laikā ir arī jāveic praktiski uzdevumi.




Presenter kurss būtu jāapgūst tiem JCI biedriem un interesentiem, kas vēlas uzlabot savas prezentēšanas prasmes, lai pēc iespējas labāk spētu vadīt nodaļas sapulces, kā arī prezentēt projektus.