JCI Impact kurss ir domāts tiem JCI biedriem un interesentiem, kas vēlas kļūt par aktīviem pilsoņiem un radīt ilgtspējīgas pozitīvas pārmaiņas savā kopienā. Kursa ietvaros tiek aplūkots aktīva pilsoņa (Active Citizenship Framework - ACF) ietvars, veicot vietējās kopienas vajadzību analīzi, meklējot iespējamos risinājumus, kurus nodaļa (lokālā organizācija) varētu pielietot, piesaistot arī citus spēlētājus un sadarbības partnerus, lai radītu pozitīvas pārmaiņas savā kopienā.