Effective meetings - efektīvas tikšanās. Šis kurss uzsver to, ka nodaļām (vietējām organizācijām - LOM) ir jābūt radošām, organizējot sapulces. Tā kā katra nodaļa ir atšķirīga un mainās katru gadu, nodaļas valdei ir jāizlemj, kāda veida sanāksmes ir visefektīvākās kā nodaļai, tā pašiem biedriem. Dilemma ir arī tajā, ka cilvēkiem ir nepieciešamība tikties klātienē, lai pārrunātu aktualitātes, taču, no otras puses, šobrīd modernās tehnoloģijas dod iespējas arī tikties, ļaujot pārrunāt attālināti.