Effective Leadership - Efektīva līderība. Šis kurss palīdzēs noteikt efektīvas līderības veidus, kas spētu rast risinājumus vietējām, nacionālām un globālām 21. gadsimta problēmām. Apmācības sniedz pamatu, kas ļauj cilvēkiem veidot savu raksturu un kapacitāti, lai motivētu citus rīkoties kopīga mērķa sasniegšanai.