JCI Achieve kurss izmanto diskusijas un analoģijas, lai palīdzētu dalībniekiem saprast būtiskas lietas. Pirmkārt, savas vērtības, tad JCI vērtības un principus, biedru lomu vietējās organizācijas (nodaļas) identitātes veidošanā, nepieciešamos soļus JCI misijas īstenošanai un JCI biedru mudināšanu kļūt par aktīviem pilsoņiem, kas radītu pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā sev līdzās.


JCI Achieve ir aptuveni 4 stundu garš kurss, kas būtu obligāti jāapgūst visiem topošajiem biedriem, kas vēlas pilnībā izprast JCI vietējās organizācijas (nodaļas) nozīmi, mērķi, darbības principus un dinamiku.