Konferencē katru gadu vidēji piedalās 100-200 dalībnieku. Katru gadu konferencē uzstājās 8-10 runātāji ar motivējošām prezentācijām par to, kā uzsākt uzņēmējdarbību, kur smelties iedvesmu un idejas, kas ir svarīgi, domājot par uzņēmuma finansēm un personālu.Konferences mērķis: stimulēt uzņēmējdarbības iniciatīvu, īpaši orientējoties uz potenciālajiem un jaunajiem uzņēmējiem. Konference „UZRĀVIENS” ir JCI Latvia Rīgas jaunās nodaļas bezpeļņas projekts un ieguldījums Latvijas ekonomikas attīstībai.Konferences mērķauditorija: jaunie uzņēmēji, potenciālie uzņēmēji, vadītāji, studenti, JCI biedri un interesenti. Prognozētais konferences dalībnieku skaits no 100 līdz 200.Konferences saturs: dinamisks, nedaudz atšķirīgs no pierastajiem konferences formātiem, kur uzstājas profesionāļi un nozaru līderi, kas sniedz praktisku, mērķauditorijai noderīgu informāciju, kā arī pozitīvi motivē konferences dalībniekus.Norises vieta: No 2008.gada līdz 2011.gadam konference norisinājās tikai Rīgā, savukārt 2012.gadā konference notiks Rīgā un arī citās Latvijas pilsētās – Jelgavā, Liepājā un Valmierā.Organizētāji: JCI Latvia ir starptautiska sabiedriska organizācija, kas apvieno jaunus un aktīvus cilvēkus, organizē dažādus projektus, dodot ieguldījumu sabiedrības labā un tās biedru individuālajā izaugsmē. Darbojoties organizācijā JCI biedriem ir iespēja mācīties, dibināt kontaktus, apmainīties idejām un zināšanām.

Konferences saturs


Konferences saturs veidots trīs blokos. Katra bloka ilgums ~ 2 stundas, un tajā uzstājas 4-5 runātāji. Diskusijas sesiju pēc referentu uzstāšanās vada moderators.1. un 2.daļa Pozitīvais stimuls – Uzņēmējdarbības uzsākšanā bieži vien bremzējošais faktors ir tieši „saņemšanās” un ticība savai idejai un savām spējām. Konferences pirmajā un otrajā blokā ar rūpīgi atlasītu harizmātisku runātāju un pozitīvo piemēru palīdzību tiek dots pozitīvais stimuls konferences apmeklētājiem domāt par uzņēmējdarbības uzsākšanu. Otrs mērķis ir parādīt konferences dalībniekiem uzņēmējdarbības iespējas Latvijā un to, kā uzņēmēji prot atrast Latvijai unikālās lietas un vērtības, ko iespējams veiksmīgi pārdot gan Latvijā, gan eksportēt, kā arī kā darīt lietas savādāk, pielāgojoties esošajai biznesa videi valstī.3. Diskusiju panelis – Diskusiju vada moderators, tajā piedalās 6 – 8 dalībnieki, Latvijas biznesa vidē zināmi uzņēmēji un atzīti profesionāļi, kuri diskutē par aktuālu tēmu uzņēmējdarbībā.2014. gadā projekts tika īstenots divās pilsētās - Jelgavā un Liepājā.Projektu īstenoja:Jelgavā - JCI Jelgavas nodaļa,Liepājā - JCI Liepājas nodaļa.
Dalies
Projektā iesaistītie
Renāte BergaProjekta vadītājaJCI Riga International nodaļa