Projekta mērķis bija sniegt iespēju Latgales bērniem rehabilitācijas centros, bērnu namos, patversmēs un bāreņu aprūpes centros izbaudīt “pašsaprotamo laimi”, ko sniedz ģimene, dalīties ar ģimeniskām vērtībām un izbaudīt kopā pavadīto laiku.Projekta attīstības posmi:


Pirmo braucienu laikā JCI Latvia projekta grupas jaunieši kopā ar bērniem gāja rotaļās, dziedāja, zīmēja, veidoja paši savus karogus, mācījās dejas un spēlēja dažāda veida spēles; vasarā bērni stādīja puķes un dārzeņus, un mācījās rūpēties par tiem. Ar bērniem kopīgi tika gatavotas picas un veidoti nākotnes plānu vizualizācijas plakāti un kolāžas. Projekta grupa centās radīt savstarpēji draudzīgu vidi, lai veicinātu piederības izjūtu sabiedrībai un veiksmīgi realizētu projektu.

Otro braucienu laikā tika organizēti dažādi motivējoša rakstura semināri – apmācības par šādām tēmām: pašvērtējums, komunikācija, komandu darbs, prezentēšanas prasmes. Semināru – apmācību mērķis bija palīdzēt sagatavot bērnus patstāvīgas dzīves uzsākšanai, celt viņu pašapziņu un motivēt mērķu sasniegšanai. Tāpat notika arī radošās darbnīcas – zīmēšana, šūšana, tērpu akcentu un rotu veidošana, skaistumkopšanas stunda, kolāžu veidošana.

Projekta noslēguma pasākums 2009.gada 5.decembrī. Visi projektā iesaistītie Latgales bērnu namu bērni tika aicināti uz gala pasākumu Daugavpilī, lai radītu kopības izjūtu un atskatītos uz paveikto projekta laikā. Pasākuma ietvaros paredzēti pārsteigumi un aktivitātes bērniem (spēles, koncerts, cienasts, dāvaniņas, iepriekšējos projekta posmos sagatavoto karogu parāde un zīmējumu izstāde).
Dalies
Projektā iesaistītie