„Pilots for Europe” projektā sadarbojās 9 valstu JCI nodaļas. Viens no projekta darbības mehānismiem bija pieredzes apmaiņa šo dalībvalstu starpā, kas norisinājās kā informācijas apmaiņa, ekspertu viedokļi, uzņēmumu apmeklējumi un kontaktu veidošana. Projekta galvenie notikumi 2004. gadā bija atklāšanas ceremonija Berlīnē, Vācijā, 6.-7. februārī, JCI Latvia konference „Pilots-for-Europe” 16.-18. aprīlī un noslēguma ceremonija Sopronā, Ungārijā, 30.aprīlī.JCI Latvia „Pilots for Europe” projekta mērķa ietvaros konferencē tika runāts par iespējām sākt biznesu, kā to attīstīt, kā sākt biznesu citās ES valstīs, kādas izmaiņas nesīs pievienošanās ES u.c. nozīmīgām tēmām.”Pilots for Europe” tika atzīts par labāko JCI Latvia projektu 2004. gadā, kā arī ieguva balvu par labāko PR aktivitāti JCI Eiropas Konferencē.
Dalies
Projektā iesaistītie