JCI Jūrmalas nodaļa iesaistījās šajā kampaņā un rīkoja īpašu zaļās ekspedīcijas posmu Jūrmalas piekrastē. Mērojot kājām posmus Jaunķemeri – Dubulti 4. augustā un Dubulti – Lielupe 5. augustā, ikviens interesents varēs uzzināt par ilgtspējīgas uzņēmējdarbības nozīmi vides aizsardzībā, jūrmalnieku zaļā biznesa pieredzi, kā arī apmeklēt lekciju, kas veltīta dabas iedvesmotam dizainam.

Aktivitātes jauno uzņēmēju kopienas stiprināšanai


Ar mērķi rosināt iedzīvotāju informētību par uzņēmējdarbības vides dažādību Jūrmalā un stiprināt pilsētas radošo uzņēmēju kopienu, 2016. gada 4. un 5.augustā piekrastes aizsardzības kampaņas „Mana jūra” ietvaros ar Jūrmalas pilsētas domes un JCI Latvia jaundibinātās Jūrmalas nodaļas atbalstu tika rīkots zaļās ekspedīcijas posms Zaļš un uzņēmīgs. Tā ietvaros kampaņas dalībnieki iepazinās ar Jūrmalas uzņēmēju Andra Čudas un Solvitas Kostjukovas vērtīgajiem pieredzes stāstiem uzņēmējdarbības attīstībā, uzklausīja aktualitātes biznesa inkubatoru programmas kontekstā, kā arī izmantoja iespēju praktiski iepazīt biodeju jūrmalnieces Ramonas Ļisovas vadībā.


Savukārt, drosmīgākajiem bija iespēja prezentēt savu biznesa ideju ekspertiem, kas sniedza tūlītēju atgriezenisko saiti. Šogad drosmīgs izrādījās viens dalībnieks, tomēr rīkotāji ir pārliecināti, ka interesentu skaits augs, jo idejas testēšana plašākā lokā stiprina tās vērtību un izdošanos – tā ir daudzu mūsdienu uzņēmēju atziņa. Posma „Zaļš uz uzņēmīgs” noslēgumā RTU asociētā profesore Jūlija Gušča, spītējot lietus un vēja brāzmām, klātesošos iepazīstināja ar biomīmikrijas būtību – daloties ar piemēriem kā mūsdienu speciālisti izstrādā risinājumus, iedvesmojoties no Mātes Dabas.


Jūrmalas posms norisinājās pateicoties Jūrmalas domes atbalstam, kā iespēja stiprināt Jūrmalas sabiedriski aktīvo iedzīvotāju kopības sajūtu un ieguldījumu Jūrmalas piekrastes dabas aizsardzībā, divas dienas pavadot ekspedīcijas noskaņās kopā ar kampaņas Mana jūra dalībniekiem, un piedaloties ekspedīcijas ikdienas aktivitātēs, kas tiek veiktas visā Latvijas piekrastē – biotopu izvērtēšanā, retu sugu meklēšanā, kā arī piedaloties jūras piesārņojošo atkritumu monitoringos, kas ir būtisks datu avots, lai veidotu metodiku piekrastes aizsardzībai.


Kampaņas Mana jūra zaļā ekspedīcija norisinājās no 13. jūlija līdz 13. augustam visā Latvijas piekrastē, sniedzot ikvienam iespēju kaut uz vienu dienu doties līdzi lai izzinātu, iepazītu un ar savu līdzdalību aizsargātu Latvijas piekrasti.


Ekspedīcijas ceļš ved cauri visai Latvijas piekrastei, savā 500 km garajā ceļā tās dalībnieki varēs pētīt dabas daudzveidību, uzzināt par piekrastes vēsturi, kultūru un dabu īpašās zaļajās nodarbībās, kā arī piedalīties koncertos un publiskajos pasākumos. Kampaņa norisinās ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.


Plašāka informācija par:


kampaņu „Mana jūra” - kampaņas tīmekļa interneta vietnē www.manajura.lv.


Jūrmalas posma aktivitātēm – Vita Brakovska (tālr. 29203533, e-pasts: zinis@zinis.lv)

Dalies
Projektā iesaistītie
Vita Brakovska

Projekta vadītājs