Lieliem un maziem apmeklētājiem, veicot uzdevumus, bija iespēja vairāk uzzināt par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kas ir ietverti vairāku pasaules valstu un organizāciju pamatdokumentos, tā arī starptautiskās organizācijas JCI stratēģiskajos mērķos.

Projektā tika izvirzīti šādi MĒŖKI:
1. Izglītot sabiedrību par Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (Sustainable Development Goals jeb SDG/IAM) izklaidējošā un iesaistošā veidā.
2. Sniegt iespēju biedriem izveidot radošu un atraktīvu projektu par jēgpilnu mērķi.
3. Iepazīstināt ventspilniekus un Ventspils viesus ar JCI Latvia.

Projektam tika izvēlēti 4 IAM – veselība, inovācijas, nevienlīdzības mazināšana un sadarbības veicināšanas, kas bija iepīti 7 uzdevumos. Izvēlētie IAM atbilda Ventspils pilsētas prioritārajiem IAM un JCI Latvia IAM.
Projektā tika izmantots JCI projektu rīks Active Citizen Framework un Learn by doing koncepts.

Īstenojot projektu, “JCI Kurzeme” sasniedza trīs izvirzītos pamatmērķus.
Kvest-KAFE teltī tika izaicināti lieli un mazi, bet kopumā 100+ interesenti un pilsētas viesi. Dalībnieki izrādīja interesi par IAM un iesaistīšanās iespējām JCI.
Projekts sniedza padziļinātas zināšanas par IAM pašiem biedriem un apmeklētājiem, un ļāva vieglāk ieviest pārmaiņas domāšanā vai savos ieradumos.
Iesaistītajiem biedriem un interesentiem bija iespējas attīstīt un pielietot savas projekta vadīšanas zināšanas un projekta realizācijas prasmes.
Dalies
Projektā iesaistītie
Projektu atbalstīja vairākas iestādes un organizācijas – Kaņieris, Zviedrijas vēstniecība, Ventspils bibliotēka, Ventspils Dome, dizaineri un fotogrāfe Agnese Pastare.

Komandai ir iespējams pievienoties, uzrakstot nodaļas prezidentam vai sazinoties ar Facebook lapas starpniecību - https://www.facebook.com/jciventspils