Projekta tēmas: otrreizējā pārstrāde, ūdens kvalitāte, videi draudzīgs transports, zaļš un veselīgs dzīvesveids, energoefektivitāte.Kampaņas ietvaros tika diskutēts par energoresursu taupību, gaisa un ūdens kvalitāti, otrreizējo pārstrādi, atkritumu apsaimniekošanu, zaļu un veselīgu dzīvesveidu, dabīgiem produktiem un videi draudzīgu transportu. Projekta ietvaros tika organizēti dažādi pasākumi, veidoti izzinoši raksti, apkopoti ekspertu ieteikumi, kā arī veidoti videomateriāli, iesaistot attiecīgajā jomā kompetentus ekspertus.2010. gada 8. oktobrī tika sasniegta projekta ”Ieelpa 2010” kulminācija Latvijas mērogā līdz šim nebijušā zaļā un ekoloģiskā dzīvesveida, kā arī atbildīgas uzņēmējdarbības konferencē.Konferences tēmas, par pamatu izmantojot 5 mēnešu garumā izveidotos materiālus: globālā sasilšana, zaļais un ekoloģiskais bizness, atbildīga uzņēmējdarbība, elektroenerģija, otrreiz pārstrādājamo preču bizness, atjaunojamie energoresursi, jaunas biznesa idejas, bioloģisko produktu ražošana, to kooperatīvi, ekoloģiskās preces, pakalpojumi, pārtika, dzīvesveids.Projekta rezultātā bija gan uzlabojušās iedzīvotāju zināšanas par ekoloģisku un videi draudzīgu dzīvesveidu, gan veicināta atbildīgas un videi draudzīgas uzņēmējdarbības veidošanās Latvijā. Sociālās kampaņas laikā publiski pieejamā informācija un videomateriāli veicināja iedzīvotāju viedokļu apmaiņu, un attiecīgi lika katram indivīdam apzināties savu atbildību pret vidi, rūpēties pret to un taupīt dabas un enerģijas resursus.Ņemot vērā, ka Latvija ir viena no zaļākajām valstīm pasaulē, ir svarīgi izcelt esošās vērtības un rosināt saglabāt tās ilgtermiņā, tādēļ JCI Latvia projekta ”Ieelpa 2010” ietvaros aicināja ne tikai katru sabiedrības indivīdu, bet arī esošos un topošos uzņēmumus izvērtēt savu rīcību, būt atbildīgiem un ar kopīgu mērķi radīt pozitīvas pārmaiņas jau šodien.
Dalies
Projektā iesaistītie