Projekta gaitā tika sagatavots pils izgaismošanas tehniskais projekts un uz pils jubilejas svinībām tika izgaismota pils dienvidu fasāde.Lai arī Jelgavas pils ir Baltijas mēroga kultūrvēsturisks objekts, valsts atbalsta programmas vai ES līdzekļi šādiem mērķiem netika paredzēti. Diemžēl LLU budžetā nebija investīcijas pils restaurācijas turpināšanai valstī ieviestā taupības režīma dēļ. 2008.gada 18.novembrī, kad Latvijas valsts svinēja apaļu jubileju – savas pastāvēšanas 90 gadus tika īstenota arī pils Lielupes puses fasādes izgaismošana par godu svētkiem. Šāda gaismas rota bija ļoti būtisks akcents Jelgavas pils un arī visas pilsētas sejā.Lai pili izgaismotu un tā priecētu ar savu gaismu un majestātiskumu, tika uzrunāti

sociāli atbildīgie un aktīvie cilvēki, un aicināti piedalīties Jelgavas pils izgaismošanā, ziedojot naudas līdzekļus.Projektu realizēja JCI Latvia Jelgavas nodaļas biedri:

Anita Rozenberga (SIA A.E.J. Consulting, JCI Latvia Jelgavas nodaļas 2008.gada prezidente, LLU absolvente), Laura Saulīte (Hipotēku banka, LLU absolvente, projekta koordinatore no JCI Latvia,); Aigars Rublis (Jelgavas Dome, LLU absolvents); Andris Drēska (SIA Aleja D, LLU absolvents); Edmunds Barkāns (SIA Kanclers plus, LLU absolvents); Jānis Liepiņš (SIA Maestro Ltd, SIA Līcīši Ltd, SIA Interprojekts); Guntis Līcītis (SIA Poliurs); Nauris Karelis (SIA NDD); Sandris Pimucāns (SIA Mantess); Sandis Skudra (SIA Aivisam).
Dalies
Projektā iesaistītie
JCI Jelgava nodaļa