JCI biedriem ir iespēja ieņemt vadošas amata pozīcijas vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī. Pieņemtais starptautiskās organizācijas princips “Vadīt vienu gadu!” (One year to lead!) uzliek par pienākumu reizi gadā organizēt vēlēšanas, tādējādi tas sniedz visiem biedriem vienlīdzīgas iespējas ieņemt kādu no noteiktajiem amatiem kādā no līmeņiem, kā arī tas ļauj šiem biedriem dalīties ar savu talantu, ieviest jaunas idejas un perspektīvas organizācijā savā gadā. Šīs pozīcijas arī nodrošina biedru pašizaugsmi, tā kā starptautiskā vide uzliek par pienākumu pielāgoties un radīt uz rīcību orientētus risinājumus esošajām problēmām savās kopienās.

GALVENĀ MĪTNE (World Headquarters)


JCI galvenā mītne joprojām atrodas ASV – kopš 1915. gada, kad 18 gadus vecais Henry Giessenbier dibināja starptautisko organizāciju JCI. To vada pilna laika darbinieki, kas sniedz atbalstu un pakalpojumus JCI biedriem, kas palīdzētu viņiem attīstīt JCI misiju savās kopienās.

Galvenās mītnes darbinieki nodrošina patstāvību: organizācijas līderi mainās, tā kā pastāv pieņemtais princips Vadīt vienu gadu!, mainās organizācijas biedri, tomēr katru gadu notiek kā nacionāla, tā starptautiska līmeņa pasākumi (piem., Eiropas Konferences, Pasaules kongresi, dažāda līmeņa apmācības un akadēmijas), tiem ir savlaicīgi jāsagatavojas, kā arī jānodrošina, ka ikviens biedrs, t.sk. arī vadošajos amatos, koncentrējas uz organizācijas noteikto ilgtermiņa mērķu sasniegšanu, paturot prātā JCI misiju un vīziju!

JCI galvenā mītne joprojām atrodas ASV – kopš 1915. gada, kad 18 gadus vecais Henry Giessenbier dibināja starptautisko organizāciju JCI. To vada pilna laika darbinieki, kas sniedz atbalstu un pakalpojumus JCI biedriem, kas palīdzētu viņiem attīstīt JCI misiju savās kopienās.

Detalizēta informācija par starptautisko organizāciju JCI ir pieejama šeit: https://jci.cc/en!