Nodaļas mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības vides attīstību, sadarbības iespējas Kuldīgas reģionā un popularizēt Kuldīgas tēla atpazīstamību Latvijā un pasaulē.
Skaistajā un ar kultūru bagātajā reģionā - Kurzemē - nodaļu vada aktīvas un entuziasma pilnas personības, kas aicina pievienoties kurzemniekus viņu pulkam!
Cēsu nodaļas biedri tic, ka ar JCI kopīgi realizētajiem projektiem, ir iespējams padarīt Cēsis un Cēsu rajonu par labāku vietu, kur veidot uzņēmējdarbību, dažādot sociālo dzīvi, veidot ģimeni un attīstīties.
JCI Latgale pulkā ir gan uzņēmēji (zemnieki, ražotāji, tirdzniecības pārstāvji, pakalpojumu sniedzēji), gan arī tie, kuri dziļi sirdī auklē ideju par savu biznesu un aktīvi piedalās apmācībās un pasākumos, kur var iegūt informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanu.
Nodaļa vieno biedrus, kuri plāno, uzsāk vai jau vada uzņēmējdarbību ārvalstīs, ir piedalījušies starptautiskos projektos, dzīvojuši, strādājuši, smēlušies pieredzi un atgriezušies Latvijā, piedalījušies Erasumus+ vai kādā citā starptautiskās izglītības programmās.
Riga GO ir viena no aktīvākajām un ambiciozākajām nodaļām, tā kā tā ir saņēmusi vairākus JCI Latvia nacionālos un starptautiskos apbalvojumus.
Rīgas nodaļa ir viena no pirmajām dibinātajām nodaļām līdz ar nacionālo organizāciju.
RIGA BUSINESS apvieno biznesa īpašniekus un vadītājus, kuras darbība ir vērsta uz uzņēmējdarbību veicinošu sociālu projektu realizāciju vietējā un starptautiskā mērogā.