JCI Latgale pulkā ir gan uzņēmēji (zemnieki, ražotāji, tirdzniecības pārstāvji, pakalpojumu sniedzēji), gan arī tie, kuri dziļi sirdī auklē ideju par savu biznesu un aktīvi piedalās apmācībās un pasākumos, kur var iegūt informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanu.
Nodaļa vieno biedrus, kuri plāno, uzsāk vai jau vada uzņēmējdarbību ārvalstīs, ir piedalījušies starptautiskos projektos, dzīvojuši, strādājuši, smēlušies pieredzi un atgriezušies Latvijā, piedalījušies Erasumus+ vai kādā citā starptautiskās izglītības programmās.
Riga GO ir viena no aktīvākajām un ambiciozākajām nodaļām, tā kā tā ir saņēmusi vairākus JCI Latvia nacionālos un starptautiskos apbalvojumus.