Par JCI Latvia biedru var kļūt ikviens vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kas ir ieinteresēts un ir gatavs ar savu rīcību un pieejamajiem resursiem sekmēt biedrības mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi.

Nodaļas organizē pasākumus ar mērķi iepazīstināt ar organizāciju, piemēram, "Iepazīsti JCI!", kas ir viena no iespējam satikt biedrus un izjautāt viņus par interesējošajiem jautājumiem. Ja esi izlēmis kļūt par biedru - tad ir jāizvēlas, kurai no 9 nodaļām vēlies pievienoties.

Ko JCI sniedz biedriem?

  1. Iespēju pilnveidot savas prasmes, piemēram, laika plānošana, darbs komandā, komunikācija, publiska uzstāšanas, projektu vadība u.c.

  2. Iespēju atklāt savu potenciālu, atverot sevi jauniem izaicinājumiem.

  3. Iespēju īstenot vietējai sabiedrībai un tās grupām nozīmīgus projektus.

  4. Iespēju paplašināt savu kontaktu loku lokālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.

  5. Iespēju apmeklēt lokāla, nacionāla un starptautiska līmeņa pasākumus, piemēram, akadēmijas, konferences, kongresus.

  6. Iespēju paplašināt arī biznesa kontaktu tīklu.

  7. Iespēju lietderīgi un kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku.