JCI Latvia kā nacionālā organizācija darbojas kopš 1993. gada. Par pilntiesīgu starptautiskās organizācijas JCI biedru JCI Latvia kļūst 1998. gadā JCI Pasaules kongresa laikā Filipīnās. Pašreiz JCI Latvia veido 3 nodaļas, no kurām divas atrodas Rīgā un viena Daugavpilī (Latgale).

JCI ir starptautiska bezpeļņas organizācija ar 105 gadu vēsturi, kas apvieno vairāk nekā 160 000  jaunus, aktīvus cilvēkus vecumā no 18 līdz 40 gadiem vairāk nekā 100 pasaules valstīs. JCI biedrus vieno ticība, ka, lai veiktu pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā, mums jāpilnveido sevi un sabiedrību sev apkārt. JCI biedri meklē mērķtiecīgus risinājumus unikālām problēmām, lai veidotu labāku pasauli un veicinātu globālu ietekmi.

JCI biedri visā pasaulē kopā ir īstenojuši gandrīz 11 000 dažādu projektu, kas veicinājuši pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā. JCI attīsta biedru spējas, zināšanas un pilnveido izpratni par jēgpilnu lēmumu pieņemšanu un ļauj rīkoties. Kā uz globalitāti vērstiem jauniem cilvēkiem, mums visiem ir tiesības, atbildība un kopīgi mērķi. Mēs vietēja mēroga problēmām radām risinājumus, kuri sniedz labumu mūsu sabiedrībai, mūsu pasaulei un mūsu nākotnei. Jaunu ideju radīšana, sadarbība un dažādība - mums visiem ir aizrautība un drosme cīnīties ar sarežģītajiem mūsu laika izaicinājumiem.

Kā JCI atšķiras no citām organizācijām?
Kā JCI biedri mēs uzņemamies iniciatīvu atrisināt vietēja mēroga izaicinājumus. Mēs ne tikai fokusējamies uz labdarību vai kalpošanu sabiedrībai, bet arī mēs radām ilgstošu ietekmi lokāli un globāli. Tikai aktīvi pilsoņi var izmainīt pasauli. Esi aktīvs pilsonis jau šodien!

JCI misija
Nodrošināt personīgās attīstības iespējas, kas iedvesmo jaunus cilvēkus kļūt par līderiem un radīt pozitīvas pārmaiņas (angļu valodā – to provide leadership development opportunities that empower young people to create positive change).

JCI vīzija
Būt par vadošo jaunu un aktīvu iedzīvotāju starptautisko tīklu (angļu valodā - to be the foremost global network of young leaders).

Vairāk informācijas: www.jci.cc