Gints Karols ir profesionālis infrastruktūras un ceļu būvniecībā, pieredze papildināta struktūrvienības vadītāja, iekārtu operatora, ekonomikas direktora un izpilddirektora amatā. Gints ir SC Grupas vadītājs, SIA "Saldus ceļinieks" valdes loceklis, SIA "Talce" valdes priekšsēdētājs. JCI Latvia darbojas kopš 1999. gada. "Vairāk makšķeres un aprīkojuma konstruēšanā un veidošanā, nevis tik daudz zivju ķeršanā," par saviem izaicinājumiem stāsta Gints Karols.


Cik ilgi darbojaties JCI Latvia? Kas, Jūsuprāt, ir būtiskākais, ko jums devusi organizācija JCI Latvia, un kā Jūs to izmantojat savā biznesā, darbā, dzīvē?


JCI Latvia darbojos kopš 1999. gada. Organizācija ir būtiski papildinājusi manu personīgo izaugsmi, pieredzi un kontaktus. JCI ir lieliska vieta organizatorisko, komunikācijas, plānošanas, motivēšanas, prezentēšanas un citu vadības prasmju iegūšanai un attīstīšanai. JCI iegūtās prasmes noteikti noder arī ikdienas dzīvē, dažādu pasākumu organizēšanā, grupu un kolektīvu vadīšanā, mērķu izvirzīšanā un sasniegšanā. Man ļoti ir palīdzējuši kontakti ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Rezultātā ir iegūti daudzi jauni draugi un virkne sadarbības partneru.Kādu Jūs vēlētos redzēt un veidot JCI Latvia?


Manuprāt, JCI Latvia būtu jāiegūst daudz lielāka atpazīstamība, prestižs un ietekme mūsu sabiedrībā, līdzīga, kāda tā ir Japānā, arī Vācijā (šeit gan ar citu nosaukumu -WJD). Tajā pašā laikā ir svarīga jauno un aktīvo biedru piesaistīšana, padarot šo organizāciju daudz pieejamāku viņiem tieši finansiālo apsvērumu dēļ. Pašreiz ne visi aktīvie un perspektīvie jaunieši var atļauties piedalīties visos JCI vērtīgajos pasākumos. Vienlaicīgi būtiska ir arī vecbiedru iesaistīšana organizācijas interesēs. Uzskatu, ka tas arvien vairāk piepildās, pateicoties tieši pēdējo gadu un īpaši pašreizējiem aktīvajiem organizācijas cilvēkiem, JCI Latvia kvalitātes un izaugsmes latiņa tiek celta arvien augstāk.Kādi līdz šim bijuši Jūsu lielākie izaicinājumi un šķēršļi, darbojoties Jūsu izvēlētajā sfērā?


Izaicinājumi un neatsverama pieredze - valsts nozīmes projektu iegūšana un realizēšana, uzņēmuma grupas izveide un tās kvalitatīvas ilgtermiņa izaugsmes un stabilitātes nodrošināšana nevienmērīga un nestabila tirgus (nozares) apstākļos. Ne mazums izaicinājumu saistīti arī ar konkurētspējas nodrošināšanu, tai skaitā tirgus strauja krituma un asas konkurences apstākļos, krīzes pārvarēšanu. Darboties traucē stabila un prognozējama finansējuma (pieprasījuma) trūkums nozarē.Ar ko Jūsu uzņēmums atšķiras no citiem?


Tas ir viens no labākajiem, kvalitatīvākajiem un sakārtotākajiem uzņēmumiem infrastruktūras būvniecības nozarē Latvijā ar nemainīgu profesionālā personāla kodolu. Prieks, ka to apliecina arī nozares profesionāļi, pēdējos gados piešķirot augstākās gada nominācijas un balvas par labākajiem un kvalitatīvākajiem projektiem.Kas ir Jūsu prioritātes?


Galvenā prioritāte – balansa nodrošināšana starp daudzajām un svarīgajām prioritātēm. Saraksta augšgalā daudz vietas aizņem prioritātes, kas saistītas ar uzņēmuma mērķu sasniegšanu. Tās tad arī bieži izkonkurē personīgās un sabiedriskās.Kādi faktori, pēc Jūsu domām, ietekmē pozitīvu un dinamisku darbību?


Veselīgs dzīvesveids, pietiekami daudz enerģijas, pozitīva dzīves uztvere un attieksme.Kādas ir Jūsu nākotnes ambīcijas? Kas šobrīd ir Jūsu lielākie izaicinājumi?


Jūtu, ka manas ambīcijas pēdējā laikā transformējas no kvantitatīvām uz kvalitatīvām. Mazinās vēlme pēc iespējas ātrāk sasniegt virsotnes un pārējos apdzīt, bet palielinās vēlme šo sprintu pārveidot par kvalitatīvu ekskursiju. Jāatzīst gan, ka ne vienmēr to pieļauj asā konkurence. Savukārt lielākie izaicinājumi parasti un joprojām ir darbs ar sevi.J Piemēram, kā savu uztveri pilnveidot tā, lai pat visstresainākajās situācijās saglabātu mieru un vēsu prātu.Kas Jūs iedvesmo aktīvam darbam, jaunām idejām?


Galvenais, lai patīk tas, ko dari. Bieži vien prieku un gandarījumu sagādā ne tik daudz rezultāts, cik ceļš līdz tā sasniegšanai. Uzskatu, ka jebkura vadītāja viens no galvenajiem pienākumiem ir motivējošu apstākļu radīšana, kas nodrošina mērķu sasniegšanu, iesaistīto cilvēku izaugsmi. Esmu no tiem, kam patīk jaunas idejas un enerģiju ieguldīt šo apstākļu radīšanā, pārnestā nozīmē - vairāk makšķeres un aprīkojuma konstruēšanā un veidošanā, nevis tik daudz zivju ķeršanā.Kas ir tās lietas, kas palīdz jums stabili turēties šodienas strauji mainīgajā pasaulē?


Arvien vairāk ne tikai teorētiski, bet arī praktiski sāku izprast grūtību un krīzes situāciju neatsveramo lomu izaugsmē un attīstībā. Palīdz noturēties tieši šī pārliecība, ka grūtības nāk un pāriet. Tā ir atkal kāda jauna dzīves skola. Un labi, ka tāda ir.Vai atliek laika vaļaspriekiem?


Ļoti maz. Taču, izvērtējot prioritātes, var atrast. Pēdējā laikā vaļaspriekus cenšos izvēlēties tādus, kas nāk par labu kustīgam un veselīgam dzīvesveidam.Kas ir Latvija?


To ir diezgan grūti vārdos izteikt vai izskaidrot. Man Latvija noteikti neaprobežojas tikai ar valsti vai noteiktu teritoriju. Tas drīzāk ir sajūtu kopums, kas saistās ar mājām, ģimeni, savējiem… tikai īpašākā un plašākā izpratnē. Tās ir sajūtas, kuras vislabāk novērot prombūtnes laikā. Jo tālāk un ilgāk, jo spēcīgākas. Tā droši vien ir tā Sprīdīša ”Laimīgā zeme”.Runājot par ekonomisko, politisko situāciju Latvijā, kā arī par personīgo dzīvi, liela daļa tautiešu saka: ”Labākais vēl priekšā!’’ Vai arī Jūs uzskatāt, ka Latvijai un Jums kā Latvijas iedzīvotājam labākais vēl priekšā?


Noteikti piekrītu. Latvija ir lieliska iespēju zeme ar lielu attīstības potenciālu un pozitīvu enerģiju. Tikai mums to jāiemācās saskatīt, sajust un novērtēt. Kas, jūsuprāt, ir klasiskas vērtības, kuras bija, ir un paliks kā vērtības cauri paaudzēm un laika griežiem? Ģimene, cilvēciskās attiecības, vide un sabiedrība, kurā dzīvojam.