Aldis Alliks ir zvērināts advokāts, kas ar pārstāvību civillietās un aizstāvību krimināllietās darbojas jau kopš 1994. gada. JCI organizācijā Alda karjera ir ne mazāk iespaidīga: nacionālās organizācijas vadītājs 2008. gadā, pieredzējis JCI treneris vietējā un starptautiskā mērogā. Sarunas laikā Aldis atklāj: „JCI dod gan iespējas, gan arī nereti daudz nozīmīgākās (un salīdzinoši daudz retāk parasti atpazītās) “iespējas tikt pie iespējām”.”


Cik ilgi darbojaties JCI Latvia? Kas, Jūsuprāt, ir būtiskākais, ko jums devusi organizācija JCI Latvia, un kā jūs to izmantojat savā biznesā, darbā, dzīvē?


Par JCI Latvia uzzināju 2003. gada vasaras beigās, kad, izvērtēdams tolaik Latvijā darbojošās pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, atradu JCI Latvia 10 gadu jubilejas kongresa mājas lapu, izpētīju to un pieteicos uz kongresu. Tā paša gada nogalē apmeklēju arī tolaik vienu no populārākajiem JCI semināriem – LEAD, bet 2004. gada sākumā devos uz JCI Edinburgh rīkoto pasākumu Burnes Supper Gala. Ar šīm trim lietām man pilnībā pietika, lai saprastu, – jā, esmu atradis savējos! Esmu daudz un intensīvi izmantojis JCI sniegtās apmācību iespējas – gan pasīvi (kā semināru dalībnieks), gan aktīvi (kā semināru vadītājs), un uzskatu, ka JCI šajā ziņā nav neviena paša konkurenta. Ar JCI man viennozīmīgi ir lieliskas tā sauktās win-win attiecības: esmu tai devis ļoti daudz no sevis un saviem resursiem un ļoti daudz, visās man būtiskajās dzīves jomās nepieciešamo, esmu saņēmis pretī. JCI dod gan iespējas, gan arī nereti daudz nozīmīgākas (un salīdzinoši daudz retāk parasti atpazītās) “iespējas tikt pie iespējām”.Kādu Jūs vēlētos redzēt un veidot JCI Latvia?


Ja esi ielicis ne tikai prātu, bet arī sirdi, lai kaut kas izdotos, panākumi neizpaliek. JCI Latvia varēšu allaž minēt kā savu personīgu piemēru, sakot: „Man izdevās.” Prieks redzēt tik daudz jaunu biedru pievienojamies un darbojamies, kuri nejautā: “Kas man par to būs?” Par atlīdzību gatavs strādāt gluži vai kurš katrs, bet manās acīs daudz lielāka nozīme ir tam, vai, cik un ko cilvēks ir gatavs darīt savas pārliecības dēļ, savu principu un vērtību vārdā. Esmu pārliecināts, ka JCI Latvia tikai augs un attīstīsies, un kļūs par vienu no vadošajiem “pilsoniskās sabiedrības” piemēriem Latvijā.Kādi līdz šim bijuši Jūsu lielākie izaicinājumi un šķēršļi, darbojoties Jūsu izvēlētajā sfērā?


Kā jebkuram cilvēkam - slinkums, dažkārt - nepareizs prioritāšu sadalījums. Bet tā jau ir pagātne, un pagātnē es vairs nedzīvoju!Ar ko Jūsu uzņēmums atšķiras no citiem?


Zvērinātu advokātu birojs VARUL ir ne tikai juridisko, bet arī finanšu pakalpojumu birojs, kurš darbojas ne tikai Baltijā, bet arī pārrobežu lietās. Klientus uztveram kā mūsu sadarbības partnerus, kuriem palīdzam pelnīt un atbrīvoties no tā, kas prettiesiski tam traucē.Kas ir Jūsu prioritātes?


Es. Mana ģimene, tuvinieki. Lietas, kas man uzticētas, un cilvēki, kuri man uzticējušies. Mana tauta un mana valsts.Kas ir Latvija?


Latviešu tautas pašnoteikšanās rezultātā manai tautai dibināta valsts. Mana dzimtene (tāpat kā mani vecāki man) – vienīgā. Manas mājas. Vieta pasaules kartē un katra latvieša sirdī, kur latviešiem jārūpējas par to, kā dzīvo un kā jūtas viņu tauta, viņu valoda, viņu kultūra, vērtības un tradīcijas. Manas izaugsmes un attīstības pamatvieta – jo uzskatu, ka cilvēks konkrētā laikā, ģimenē un tautā piedzimst ar noteiktu mērķi, kas viņam savas dzīves laikā jāsasniedz un jāpiepilda.Runājot par ekonomisko, politisko situāciju Latvijā, kā arī par personīgo dzīvi, liela daļa tautiešu saka: ”Labākais vēl priekšā!’’ Vai arī Jūs uzskatāt, ka Latvijai un Jums kā Latvijas iedzīvotājam labākais vēl priekšā?


Bez ticības labākai savas tautas, kuru mīli, un savas valsts, kuru mīli, dzīvot būtu ļoti grūti. Gan 16.martā, 11.novembrī un 18.novembrī, gan arī citos nozīmīgos datumos latvieši piemin tos, kuri par latviešu valsts nākotni cīnījušies nesalīdzināmi grūtākos un salīdzinoši daudz, daudz bezcerīgākos apstākļos, jo ticējuši tai. Rītdiena ir tāda, kāda to veidojam šodien. Realitāte ir sabiedrības vairākuma “vienošanās” par to, kas ir realitāte, tāpēc nepieciešams pozitīvi un konstruktīvi domājošu cilvēku pārsvars. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai tāda organizācija kā JCI Latvia aug un attīstās ne tikai kvalitatīvi, bet arī biedru skaita ziņā.Kādas ir Jūsu nākotnes ambīcijas un lielākie izaicinājumi?


Vēlos kļūt profesionāli atpazīstams arī citās valstīs, turklāt – gan praktiskajā, gan akadēmiskajā vidē. Lielākais izaicinājums – svešvalodu zināšanas.Kādi faktori, pēc Jūsu domām, ietekmē pozitīvu, dinamisku darbību?


Jāatceras – “lielu ziloni var apēst tikai tad, ja ēd ar maziem kumosiem”. Ceļā uz savu mērķi jārīkojas gudri un elastīgi. Visupirms jāatbrīvojas no “iekšējiem” traucēkļiem, pēc tam ar “ārējiem” tikt galā būs iespējams daudz efektīgāk.Kas jūs iedvesmo aktīvam darbam, jaunām idejām?


“Pastāvēs, kas pārvērtīsies.” /Rainis/Kas ir tās lietas, kas palīdz jums stabili turēties šodienas strauji mainīgajā pasaulē?


Vērtības. Principi. Pārliecība.Kas, Jūsuprāt, ir klasiskas vērtības, kuras bija, ir un paliks kā vērtības cauri paaudzēm un laika griežiem?


Gara spēks un bagātība. Ticība sev, pārliecība par sevi. Jebkurā laikā un telpā cilvēks izvēlas, vai pašam būt savas laimes kalējam.