Liepājniece Kristīne Zabe ir daudzpusīga personība ar dažādām interesēm, ieguvusi divus maģistra grādus visai atšķirīgās jomās – filoloģijā un uzņēmējdarbības vadībā. Kristīne strādā LTRK Liepājas nodaļā kā eksperte un vada „Europe Direct” informācijas centru Liepāja. Savu profesionālo dzīvi Kristīne veiksmīgi apvieno ar darbošanos JCI Latvia Liepājas nodaļā, ir JCI Latvia senatore un 2016. gadā veiksmīgi attīstījusi JCI Liepājas nodaļu kā Nacionālā Attīstības viceprezidente. „Katram roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek”, Kristīne citē Raini, runājot par JCI.Cik ilgi darbojaties JCI Latvia? Kas ir būtiskākais, ko Jums devusi organizācija, un kā Jūs to izmantojat savā darbā un dzīvē?


JCI Latvia darbojos kopš 2001. gada, pateicoties vairākiem aspektiem – brālim, kurš jau darbojās organizācijā, un Pavasara konferencei, kura notika Karostā, Virsnieku namā, jo nostāsti no Liepājas džeišu puses par daudzām aktivitātēm izklausījās gana vilinoši, lai pamēģinātu. JCI esmu ieguvusi vairākus labus draugus un paziņas, krāsainas emocijas un piedzīvojumus. Ar vairākiem džeišiem mani saista profesionālā saikne – viņi ir piedalījušies kā lektori vai dalībnieki manis organizētajos pasākumos Liepājā.Kādi ir Jūsu spilgtākie JCI iespaidi un pieredze?


Ikviena darbība jau dod sava veida pieredzi. Lielākā pieredze bija kopā ar komandu organizēt Nacionālo kongresu „Iemet enkuru Liepājā”, saplānot visu, lai viss notiek bez aizķeršanās. Manuprāt, mums tas izdevās lieliski! Spilgto iespaidu ir daudz, bet daži no visspilgtākiem – Nacionālais kongress Mežotnes pilī, par to ex-Liepājas džeiši runā vēl joprojām, kā arī Pasaules kongress Vīnē un Japānā. Nereti ir labi, ka jābrauc vairāki simti kilometru, lai nokļūtu vajadzīgajā vietā, jo brauciens jaukā kompānijā papildina jau esošo emociju gammas.Esat aktīvi darbojusies JCI, kā sabalansē darbu, privāto dzīvi un JCI?


Pagaidām tas viss ir labi izdevies un izskatās, ka neviens nav cietis. Visa pamatā bijusi pareiza plānošana.Pastāstiet, kā nokļuvāt līdz senatores statusam?


Par kādiem nopelniem esmu pelnījusi senatores statusu, būtu jājautā tiem, kuri mani izvirzīja. Viņi klusē, bet pārsteigt mani viņiem izdevās. Man ir bijusi tā laime darboties pirmajā Liepājas nodaļā un tagad atjaunotajā Liepājas nodaļā. Ja runājam par amatiem nodaļā, tad esmu bijusi vairākus gadus mantzine un nodaļas valdes locekle. 2010. gadā biju arī JCI Latvia ģenerālsekretāre. Kā teicis Rainis: „Katram roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek”, tad, lūk, savas rokas esmu pielikusi, organizējot Nacionālo kongresu „Iemet enkuru Liepājā” 2005. gadā. Tā ietvaros organizēju tikšanos Liepājā JCI prezidentam Kevinam Kullinanam (Kevin Cullinan), bet 2016. gadā Liepājas „Uzrāviena” laikā biju atbildīga par Luīzes Svansones (Louise Swanson) programmu. Vairāku gadu garumā pirms Ziemassvētkiem ar nodaļu centāmies iepriecināt Purmsātu speciālās internātskolas audzēkņus labdarības pasākumā „Sirsniņu uzklausīt, sapnīti piepildīt”, par kuru, starp citu, Liepājas nodaļa saņēmusi „Labās zvaigznes” nozīmīti un pateicības rakstu no Labklājības ministrijas. Vasaras izklaidējoši izglītojošais pasākums „Neķer lašus, ķer...” izskatās, ka varētu atdzimt. Tāpat mēģinu Liepājas nodaļas jauniešus iesaistīt dažādās Liepājas pilsētas aktivitātes un manis organizētajos pasākumos, piemēram, nesen JCI Liepājas nodaļa piedalījās „Eiropas dienas" pasākumā. 2012. gadā piedalījās Karjeras nedēļā, kuras rezultātā nodaļai ir divi jauni biedri.Kādu Jūs vēlētos redzēt un veidot JCI Latvia?


Atpazīstamāku un ietekmīgāku. JCI Latvia piedāvā daudz iespēju, tikai no katra paša ir atkarīgs, cik un ko no tās paņem.Ar ko nodarbojies profesionālajā dzīvē?


Jau padsmit gadus esmu eksperte LTRK Liepājas nodaļā un pēdējos pāris gadus „Europe Direct” informācijas centra (EDIC) Liepājā vadītāja. Ņemot vērā, ka mēs Liepājā esam tikai divi darbinieki, tad pienākumi ir dažādi, un katra diena sniedz ko jaunu. Daži no maniem pienākumiem ir ārējās tirdzniecības dokumentu izsniegšana, respektīvi, Izcelsmes sertifikātu izsniegšana un nodaļas atskaišu gatavošana, preses relīžu gatavošana nodaļas pasākumiem, semināru rīkošana, sadarbība ar NVO.

Palīdzam uzņēmējiem izpētīt interesējošos tirgus, rīkojam tirdzniecības misiju (Liepājas nodaļa uz Baltkrieviju), tāpat ilgus gadus rīkojām izstādi „Liepājas uzņēmējs”. Bet ko daru EDICā? EDIC ES dalībvalstīs ir viens no līdzekļiem, kā Eiropas Komisija informē sabiedrību vietējā mērogā par Eiropai aktuāliem jautājumiem. LTRK ir uzturētājstruktūra četriem Europe Direct informācijas centriem Rīgā, Liepājā, Jēkabpilī un Daugavpilī. Pie mums var noskaidrot – vispārīgu un praktisku informāciju par Eiropas Savienību, saņemt atbildes uz jautājumiem par ES, ES fondiem, politiku, informāciju par patērētāja un pilsoņa tiesībām ES, jaunākos materiālus par dažādām jomām. Līdz ar to es rīkoju dažādus seminārus, diskusijas, konferences, uzstājos skolās ar lekcijām, piedalos izstādēs, gatavoju atskaites, atbildu uz dažādiem jautājumiem.Kā atradāt savu novirzienu profesionālajā dzīvē? Kas Jums dod pārliecību, ka izvēlētais ceļš (darbības joma) ir īstais?


Strādāt sāku paralēli mācībām, un mani sākumā pieņēma tikai kā aizvietotāju uz dekrēta laiku, bet plānotais īsais laika sprīdis pārvērties garā laika periodā.

Manā darbā ir dinamika, katru brīdi kaut kas mainās, tas mani saista un patīk.Kas ir Jūsu prioritātes? Kā tās izvirzāt?


Prioritātes mainās, bet tās izvirzu pēc to svarīguma un steidzamības pakāpes.Kas Jūs iedvesmo aktīvam darbam, jaunām idejām?


Ir vairāki iedvesmotāji – draugi un mērķtiecīgi cilvēki, daba un gandarījums par padarīto darbu.Kā kopumā vērtējat uzņēmējdarbības attīstības iespējas šobrīd reģionos Latvijā?


Manuprāt, ja ir vēlme un zina, ko vēlas, ilgtermiņa plāns un spēja mainīties, uzņēmējdarbību ir iespējams uzsākt un attīstīt jebkur. Piemēram, Liepājā ir ļoti spēcīgs Kurzemes Biznesa inkubators, kuru vada Liepājas nodaļas ex-biedrs Ingus Palapis. Šajā inkubatorā darbinieki ir ļoti atsaucīgi un iespēju robežās atbalsta uzņēmēju idejas. Tāpat ir pietiekami daudz fondu, kurus var izmantot sava biznesa attīstībai. Kā teicis viens no latviešu komiķiem: „Vajag tikai rakt!”, jo tāpat nekas nekur nerodas.Kādi faktori, Jūsuprāt, ietekmē pozitīvu, dinamisku darbību? Un kas ir veiksmes pamatā?


Tie ir cilvēki, ar kuriem var „iet izlūkos”, tā ir prasme atzīt savas kļūdas un no tām mācīties, spēja uzklausīt citus un veselīga konkurence.