Kā Jūs raksturotu - ko Jums nozīmē JCI?


Man JCI nozīmē iespēju! Iespēju darīt labu, iespēju iepazīt jaunus cilvēkus, iespēju mācīties darot, iespēju iegūt vienreizēju gandarījumu no paveiktā un sasniegtā!Kas savulaik Jūs mudināja un motivēja pievienoties JCI Latvia?


Es JCI pievienojos jau 18 gados, tāpēc es to redzēju kā iespēju ātrāk augt profesionāli un arī jēgpilni pavadīt brīvo laiku.Kādus labumus organizācija var sniegt tās biedram?


Labumu patiešām ir daudz! Tas lielākoties ir atkarīgs no paša biedra interesēm – ko izvēlēties un paņemt sev. Bet kā svarīgākos varu minēt – mācīties kvalitatīvos semināros, iepazīties ar interesantiem cilvēkiem (kas vēlāk var pāraugt labos biznesa kontaktos un sadarbībā), izmēģināt iespēju kāpt pa karjeras kāpnēm (gan Latvijā, gan starptautiski) un katrā amatā apgūt ko jaunu, pabūt vietās, kur citādi nenokļūtu, (un – ko tur liegties) – piedalīties labākajās ballītēs!Esat ieņēmusi nozīmīgus amatus JCI Latvia valdē, kā arī starptautiskajā mērogā. Kas Jūs pamudināja tiem pieteikties? Vai, Jūsuprāt, biedriem vajadzētu kā mērķi sev uzlikt – ieņemt dažādus amatus JCI nodaļu, nacionālajā un starptautiskajā mērogā?


Jo vairāk dari, jo vairāk gribas izdarīt; jo vairāk iepazīsti JCI labākos biedrus un vadītājus, jo vairāk gribi viņiem līdzināties un sekot viņu piemēram. Ja esi aktīvi iekšā organaizācijas dzīvē (piedalies projektos un semināros, brauc uz Latvijas un starptautiskajiem pasākumiem, iepazīsties ar biedriem no dažādām valstīm), vēlēšanās nokļūt un nokļūšana starptautiskā amatā ir diez gan dabiska. Tā tas notika arī ar mani. Tajā pat laikā es nedomāju, ka amatam ir jābūt kā pašmērķim. Jā, tas ir labs atskaites punkts un labs mērķis, bet, virsmērķim vienmēr ir jābūt kaut kam citam un jāatbild uz jautājumu: „Kas ir tas labais un vērtīgais, ko es varu izdarīt kā JCI biedrs?!” Jo JCI būtība jau nav amatu ieņemšana; JCI būtība ir palīdzēt veidot pozitīvu sabiedrību (caur projektiem un darbiem) un JCI biedriem veidoties par nākotnes līderiem (darot šos darbus un mācoties).Atskatoties atpakaļ, kā Jūs vērtējat, ko Jums sniedza šo amatu ieņemšana Latvijas un starptautiskajā līmenī? Vai un kā šīs iemaņas var palīdzēt personīgās karjeras izaugsmē?


Man šīs iemaņas sniedza plašāku pasaules skatījumu, pārliecību par sevi, spēju sadarboties ar dažādiem cilvēkiem un pieņemt citu viedokļus, māku vienmēr meklēt risinājumu, nevis koncentrēties uz problēmu – šo visu es sekmīgi izmantoju arī profesionālajā dzīvē.Kā, Jūsuprāt, JCI Latvia biedrs var iegūt visvairāk un vislielāko pieredzi, darbojoties JCI?


Ņemot un dodot. Ņemot JCI biedru labumus un dodot savu ieguldījumu, darbojoties projektos un dažādos amatos.Kādu Jūs vēlētos redzēt JCI Latvia – tās turpmākos attīstības soļus un virzienus?


Es būšu ļoti priecīga, ja JCI Latvia turpinās augt – skaitliski un kvalitatīvi. Jā, mums ir vajadzīgas lielākas un vairāk nodaļas, lai būtu drošs pamats, kur attīstīties dažādiem lieliskiem projektiem, savukārt biedriem – kur pilnveidoties un veidot karjeru.JCI Latvia šogad svin 25. dzimšanas dienu – kāds būtu Jūsu novēlējums organizācijai?


Es novēlu, lai JCI Latvia jau tuvākajā nākotnē var droši sevi dēvēt par labāko organizāciju, kas palīdz veidoties nākotnes Latvijas līderiem. Un lai mēs būtu lepni par tiem darbiem, ko šie nākotnes līderi paveiks gan JCI, gan Latvijas labā!