Kas savulaik Jūs mudināja un motivēja pievienoties JCI Latvia?


Pievienoties pamudināja JCI Kurzeme nodaļas biedrs, šobrīd jau senators, Gints Karols. Viņa stāsti par iespējām, ko piedāvā organizācija, lika man aizdomāties, ka arī es varu daudz ko iegūt un dot pievienojoties. Man arī pietrūka tā aktīvā laika ritējuma, pārbraucot dzīvot uz Saldu, kāds man bija dzīvojot Rīga. Kādu atvaļinājuma dienu devos uz Kurzemes nodaļas biroju, iepazinos ar materiāliem par JCI un projektiem, un nedomājot, teicu, ka vēlos pievienoties.Kādus labumus organizācija var sniegt tās biedram?Kā, Jūsuprāt, JCI Latvia biedrs var iegūt visvairāk un vislielāko pieredzi?


Labumus, ko var sniegt organizācija, nav iespējams uzskaitīt, jo viss ir atkarīgs, galvenokārt, no paša biedra. Galvenais jautājums, ko biedrs vēlas sasniegt un kam viņš ir atvērts. Man tīkamākais JCI teiciens ir „Learning by doing”. Vajag uzdrīkstēties piedalīties projektos, pasākumos, būt atvērtam jaunajam un nebaidīties. Piedaloties projektos, censties uzņemties tādus darbus, kas profesionāli nav darīti. Viens – tas veido pieredzi, otrs – var atklāties jauni personīgie talanti un intereses. Pēkšņi savā profesionālajā dzīvē var kļūt no viduvēja grāmatveža par izcilu pasākumu organizatoru.No sirds iesaku doties uz starptautiskajiem pasākumiem, kā, piemēram, šogad Rīgā notiekošajā JCI Eiropas Konferencē. Tā ir iespēja nepilnas nedēļas garumā apmeklēt augstas kvalitātes apmācības, izveidot fantastiski lielu paziņu un biznesa partneru loku, kas aptver gandrīz visu pasauli.Esat ieņēmusi nozīmīgus amatus JCI Latvia valdē, kā arī starptautiskajā mērogā. Kas Jūs pamudināja tiem pieteikties? Vai, Jūsuprāt, biedriem vajadzētu kā mērķi sev uzlikt – ieņemt dažādus amatus JCI nodaļu, nacionālajā un starptautiskajā līmenī?


Šiem amatiem mani pamudināja JCI biedri kā nacionālajā līmenī, tā arī starptautiskajā. Protams, izvirzot mērķi ieņemt amatu uz nākamo, un nākamo līmeni, tas mobilizē biedru uz to, lai būtu labāks un labāks. Tas ir izaicinājums, bet, kad pirmais mērķis ir sasniegts, tad sāk veidoties pašpārliecība, spēks un drosme iet tālāk. Katrs solis, katrs amats, tā ir arī sevis pilnveidošana un fantastiska dzīves skola, ko ne vienmēr mēs varam iegūt parastā mācību iestādē vai profesionālajā darbībā.Atskatoties atpakaļ, kā Jūs vērtējat, ko Jums sniedza šo amatu ieņemšana Latvijas un starptautiskajā līmenī? Vai un kā šīs iemaņas var palīdzēt profesionālās karjeras izaugsmē? Ko Jūs saredzat kā bonusus?


Grūtākais (un reizē vieglākais) bija komandas darbs, jo ir jāmāk būt vienam no komandas, pieņemt citu viedoklis. Savukārt, ja vadi komandu, tad jāņem vērā, ka mēs visi strādājam bez atlīdzības un motivācija vairs nav alga. Tātad ir jāizprot katrs komandas biedrs, lai saprastu kā viņu motivēt. Iegūtais plašais paziņu loks un starptautisko pasākumu apmeklēšana man ir ļāvusi iepazīt citu valstu kultūru un vidi. Daudz iemācīties par to, kā kurā valstī tiek veidotas biznesa attiecības, jo, kas vienā ir labs, citā var būt slikts. Pateicoties starptautiskiem sakariem, ir izdevies palīdzēt draugiem, kas ir iekļuvuši nelaimē. Varētu vēl turpināt un turpināt… Mans lielākais bonuss – DRAUGI!Kādu Jūs vēlētos redzēt JCI Latvia – tās turpmākos attīstības soļus un virzienus?


Pēdējos gadus JCI Latvia attīstība notiek ļoti strauji, kas pozitīvi, ne tikai Rīgā, bet arī reģionos, ko vajadzētu arī turpināt attīstīt un atbalstīt. Jūnijā Rīgā notiks JCI EC 2018, svarīgi pēc šī lielā mērķa sasniegšanas nesadegt. Pieredze rāda, ka organizācija var pēc šāda pasākuma gandrīz iznīkt, kā tas notika ar JCI Ungārija pēc EC2009, vai arī vēl straujāk attīstīties kā JCI Igaunija pēc EC2006. Līdz ar to biedriem un nodaļām ir jāstrādā kopā un jāatbalsta vienam otrs.JCI Latvia šogad svin 25. dzimšanas dienu – kāds būtu Jūsu novēlējums organizācijai?


Atcerēties, kā JCI kredo daļā ir teikts: „kalpošana cilvēcei ir pats labākais cilvēka dzīves mērķis”. Strādāt, mācīties un dzīvot ar šo kredo daļu, jo tā vienos organizācijas biedrus un neļaus aizmirst, ka, neskatoties uz to, ka esam apvienojušies dažādās nodaļās, esam viens vesels zem JCI Latvia vārda. Esmu pārliecināta, ja to ievēros, JCI Latvia svinēs arī 50 un 100 gadu jubilejas. Novēlu, lai organizācijai pievienojas jauni un darboties griboši biedri, kas nesīs JCI Latvia vārdu Latvijā un pasaulē ar saviem darbiem un panākumiem, un darbosies kopā!