JCI Latvia 2020.gada Nacionālā prezidente Iluta Kriškijāne un 2020.gada Atbildīgais prezidents Jānis Liepiņš piedalās Eiropas Prezidentu tikšanās pasākumā Kišiņevā. Kopā ar citu Eiropas valstu pārstāvjiem tiek pārrunāti šī gada plāni un izaicinājumi, kā arī uzzināts vairāk par lielākajiem JCI pasākumiem.