JCI Latvia, kā nacionālajā organizācijā, izpildinstitūcija ir valde, kas pieņem lēmumus, veicinot noteiktos organizācijas attīstības virzienus, īsteno nosprausto plānu. Valdi ievēl JCI Latvia biedru kopsapulce. Katru gadu Nacionālā kongresa laikā tiek ievēlēta nākamā gada valde, tā kā organizācija īsteno pārņemto starptautisko principu “Vadīt vienu gadu!” (One year to lead).


2023. gada NACIONĀLĀ VALDE

Elvīra Laizāne
Iepriekšējā gada prezidente (IPP)
JCI Riga GO!
+371 28381965
Evija Baravika
Nacionālā Prezidente (NP)
JCI Riga GO!
+371 20075107
Arnis Ivdra
Atbildīgais Viceprezidents (EVP)
JCI Latgale
+371 29942115
Florina Matei-Rutkovska
Komunikāciju Viceprezidente
JCI Riga International
+371 29651656
Sandra Gudrīte
Mantzine un ģenerālsekretāre
JCI Riga GO!
+371 26343140
Miķelis Zondaks
Revidents
JCI Riga GO!
+371 29157878