JCI Latvia, kā nacionālajā organizācijā, izpildinstitūcija ir valde, kas pieņem lēmumus, veicinot noteiktos organizācijas attīstības virzienus, īsteno nosprausto plānu. Valdi ievēl JCI Latvia biedru kopsapulce. Katru gadu Nacionālā kongresa laikā tiek ievēlēta nākamā gada valde, tā kā organizācija īsteno pārņemto starptautisko principu “Vadīt vienu gadu!” (One year to lead).

2019. gada NACIONĀLĀ VALDE

Miķelis Zondaks
Nacionālais Prezidents (NP)
JCI Riga GO!
+371 29157878
Iluta Kriškijāne
Atbildīgais Viceprezidents (EVP)
JCI Latgale
+371 26364925
Olga Siliņa
Komunikāciju viceprezidente
JCI Riga GO!
+371 26188543
Jekaterina Šime
Ieprieriekšējā gada prezidents (IPP)
JCI Riga GO!
+371 28897699
Sandra Gudrīte
Mantzinis
JCI Riga GO!
+371 26343140