JCI Latvia, kā nacionālajā organizācijā, izpildinstitūcija ir valde, kas pieņem lēmumus, veicinot noteiktos organizācijas attīstības virzienus, īsteno nosprausto plānu. Valdi ievēl JCI Latvia biedru kopsapulce. Katru gadu Nacionālā kongresa laikā tiek ievēlēta nākamā gada valde, tā kā organizācija īsteno pārņemto starptautisko principu “Vadīt vienu gadu!” (One year to lead).


2022. gada NACIONĀLĀ VALDE

Jānis Liepiņš
Iepriekšējā gada prezidents (IPP)
JCI Riga International
+371 29551030
Elvīra Laizāne
Nacionālā Prezidente (NP)
JCI Riga GO!
+371 28381965
Evija Baravika
Atbildīgā Viceprezidente (EVP)
JCI Riga GO!
+371 20075107
Inese Kaļiņina
Biedru Attīstības Viceprezidente
JCI Latgale
+371 28371887
Vika Dubaņeviča
Komunikāciju Viceprezidente
JCI Kurzeme
+371 29285567
Sandra Gudrīte
Mantzine
JCI Riga GO!
+371 26343140
Olga Siliņa
Ģenerālsekretāre
JCI Riga GO!
+371 26188543