JCI Latvia, kā nacionālajā organizācijā, izpildinstitūcija ir valde, kas pieņem lēmumus, veicinot noteiktos organizācijas attīstības virzienus, īsteno nosprausto plānu. Valdi ievēl JCI Latvia biedru kopsapulce. Katru gadu Nacionālā kongresa laikā tiek ievēlēta nākamā gada valde, tā kā organizācija īsteno pārņemto starptautisko principu “Vadīt vienu gadu!” (One year to lead).

2020. gada NACIONĀLĀ VALDE

Iluta Kriškijāne
Nacionālā Prezidente (NP)
JCI Latgale
+371 26364925
Jānis Liepiņš
Atbildīgais Viceprezidents (EVP)
JCI Riga International
+371 29551030
Olga Siliņa
Biedru attīstības Viceprezidente
JCI Riga GO!
+371 26188543
Ieva Ļuļe
Komunikāciju Viceprezidente
JCI Latgale
+371 22352418
Miķelis Zondaks
Iepriekšējā gada prezidents (IPP)
JCI Riga GO!
+371 29157878
Sandra Gudrīte
Mantzine
JCI Riga GO!
+371 26343140
Valdis Dirnēns
Ģenerālsekretārs
JCI Riga International
+371 29217879