2018. gada 6. janvārī Kuldīgā, tiekoties JCI Latvia nacionālajai valdei, biedriem, senatoriem un interesentiem, tika dibināta JCI Kuldīgas nodaļa. Nodaļa apvieno uzņēmīgus un aktīvus biedrus, kuri vēlas attīstīt un pilnveidot gan sevi, gan apkārtējo vidi, radot pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā.2019. gada nodaļas valdes sastāvs: JCI Kuldīga nodaļas prezidente – Baiba Lange, JCI Kuldīga viceprezidente – Krista Jansone, JCI Kuldīga ģenerālsekretāre un mantzine– Eva Beņķe.Nodaļas izvirzītais uzdevums ir apzināt esošo situāciju Kuldīgas novadā, lai noteiktu mērķus, turpmākās aktivitātes un vienotos par kopīgi realizējamiem projektiem, aicinot pievienoties komandai jaunus, aktīvus biedrus. Nodaļas darbība tiks vērsta uz Kuldīgas pilsētas un reģiona pilnveidi, lai tas būtu videi draudzīgs, uz izcilību, inovācijām un viesmīlību virzīts reģions cilvēka personības izaugsmei un ģimenes labklājībai. Nodaļas mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības vides attīstību, sadarbības iespējas Kuldīgas reģionā un popularizēt Kuldīgas tēla atpazīstamību Latvijā un pasaulē.Kontaktpersona: Kuldīgas nodaļas 2019. gada prezidente Baiba Lange (mob: +371 26378512, e-pasts: baiba.lange@gmail.com).