Vienojoties idejā par ilgtspējīgu pilsoniskās sabiedrības un vides attīstību, kā arī mīlestībā uz jūru un Jūrmalu, 2016. gada 4. jūlijā tika nodibināta jauna nodaļa – JCI Jūrmala. Šobrīd JCI Jūrmalas nodaļa apvieno vairāk nekā 15 jaunus līderus un uzņēmējus.

JCI Jūrmala – platforma jauniem cilvēkiem izmēģināt savus spēkus un apgūt jaunas zināšanas praksē.

JCI Jūrmala nozīmīgākie projekti:
  • MANA JŪRA  – piekrastes aizsardzības kampaņa jeb “zaļais” projekts notiek vasaras vidū Jūrmalas piekrastē sadarbībā ar Vides izglītības fonds. Projekta vadītāja Zane Ruģēna.
  • 2017 JCI Latvia Nacionālais Kongress – ik gadu septembra otrajās brīvdienās sapulcē JCI biedrus, senatorus un viesus no visas Latvijas un ārvalstīm. 2 dienu garumā - apmācības, uzņēmumu vizītes, JCI Latvia Ģenerālā Asambleja, tīklošanas pasākumi, ballītes, SPA relaksācija Baltijas jūras krastā. Projekta vadītājs – Endijs Vīnerts.
JCI Jūrmala nodaļas prezidenti: Gunta Satkuna (2018), Arturs Mežeckis (2017), Solvita Kostjukova (2016)

JCI Jūrmala nozīmīgākās amatpersonas: Nacionālais mantzinis Sergejs Rudāns (2017)

JCI Jūrmala sadarbības nodaļa: JCI Ticino (Šveice)

Kontaktinfo: JCI Jūrmala nodaļas prezidente (2019) Evita Biļčuka (e-pasts: evita.bilcuka@inbox.lv).