CYE ir JCI programma, kuru īsteno kā starptautisku konkursu, ar mērķi motivēt un iedvesmot jaunos uzņēmējus demonstrēt savus izveidotos un strādājošos uzņēmumus pasaulei. 

2022. gadā, konkursa ietvaros, tiks atlasīti 10 radošākie jaunie uzņēmumi/kandidāti no Latvijas, kuriem sniegs iespēju apmeklēt apmācības 1000 EUR apmērā, lai palīdzētu sagatavoties prezentācijām. CYE izaicinās jaunos uzņēmējus kritiski un radoši domāt, strādājot pie padziļināta biznesa modeļa, viņu mārketinga pozīcijas un stratēģiskiem mērķiem, plānojot kā viņu uzņēmums sāks gūt peļņu un kļūs ilgtspējīgāks.
CYE programma sniegs pieredzi dalībniekiem – ļaus aktīvi mācīties un saņemt saturīgu atgriezenisko saiti, nodrošinot ekspertu mentoringu un programmas pieredzi. Neatkarīgi no tā, vai dalībnieks būs pirmajā vietā vai nē, viņu bizness noteikti gūs labumu no pieredzes un iegūtās atpazīstamības. Tieši uzņēmīgā gara un pašiniciatīvas domāšanas veida attīstīšana ir JCI Biznesa un uzņēmējdarbības attīstības iespēju kodols.

Konkursa Latvijas posma uzvarētājs: 
- piedalīsies apmaksātā JCI Eiropes Konferencē 2023 (2700 EUR apmērā), Šveicē, lai starptautiskajā arēnā turpinātu sacensties ar uzņēmīgiem un radošiem cilvēkiem no visas pasaules par balvām 10 000 EUR apmērā;
- kļūs par JCI startptautiskajā tīklā dalībnieku uz gadu;
- iegūs vērtīgu pieredzi un veicinās atpazīstamību vietējā un statrtautiskā līmenī.

Pieteikšanās nosacījumi:
Pieteikties var jebkurš jaunais uzņēmējs, kuram ir inovatīva, tirgu interesējoša ideja un vīzija par turpmāko attīstīstības stratēģiju.
JCI Latvia fokuss 2022. gadā – Vidzemes reģions.
Dalības maksa: 150 EUR

Programmas un konkursa norise:
01.MAI-31.JUL Dalībnieku pieteikšanās
01.-31.AUG Dalībnieku pieteikumu izvērtēšana, 10 kandidātu atlase un apmācības savu biznesa ideju prezentēšanā
10.SEP Ideju prezentēšana un apbalvošanas ceremonija
11.SEP-22.MAR Uzvarētāju virzīšana tālāk uz starptautisko līmeni, pārstāvot Latviju JCI Eiropas Konferencē 2023 gadā.
Konkursa norises vieta: Cēsis (klātiene)