"Mēs ticam [...], ka kalpošana cilvēcei ir pats labākais cilvēka dzīves mērķis."
/JCI kredo/
Aktuāli
Liepāja
Jūrmala
Latgale
Rīga
Cēsis

JCI oficiālie kursi

JCI Mentoring

JCI Mentoring kurss (2h) izklāsta JCI piedāvāto mentoringa programmu, kas palīdzēs pieredzējušiem JCI biedriem atbalstīt jaunos JCI biedrus un iesaistīt viņus aktīvas darbošanās kustībā. Šis kurss dos izpratni par to, kas ir mentors, kādi ir tā pienākumi un atbildība, kas ir JCI mentoringa sistēma, kā arī padomus par to, kā būt labākajam mentoram, kāds vien var būt.

JCI Effective Leadership

Effective Leadership kurss (3h) nosaka, kāda veida efektīva vadība ir nepieciešama, lai risinātu vietējās, valsts un pasaules mēroga problēmas 21. gadsimta sabiedrībā. Kurss sniedz pamatu tam, kā indivīdi var attīstīt savas spējas un raksturu, lai motivētu citus darboties kopīgu mērķu sasniegšanai.

JCI Effective Meetings

Šis kurss (2h) rosina uz to, ka JCI vietējām organizācijām ir jābūt radošām, organizējot sanāksmes.Tā kā katra vietējā organizācija / nodaļa ir atšķirīga un var mainīties katru gadu, vietējām amatpersonām ir jāizlemj, kāda veida tikšanās ir efektīvākas dalībniekiem un organizācijai kopumā. No vienas puses, cilvēkiem ir nepieciešams tikties aci pret aci, bet no otras puses, jauninājumi attīstās tik ātri, ka ir citi veidi, kā panākt tādus pašus rezultātus.

JCI Effective Communications

Šis kurss (2h) skaidro efektīvās komunikācijas jēdzienus un daudzās tās formas - verbālā, neverbālā, rakstiskā komunikācija un klausīšanās, lai aktīvie iedzīvotāji var veidot ilgtspējīgu ietekmi sabiedrības izaugsmes veicināsanā ar efektīvas komunikācijas un aktīvās darbošanās palīdzību.

JCI Omoiyari

Omoiyari kurss (2h) balstās uz japāņu koncepciju dzīvot harmonijā, ar cieņu un savstarpēju sapratni, iedvesmojot JCI biedrus kļūt par aktīviem iedzīvotājiem un veicināt sabalansētas un uzticamas sabiedrības veidošanos.

JCI Social Responsibility

Social Responsibility kurss (3h) ir paredzēts, lai radītu izpratni par aktīvu darbošanos sabiedrības labā, par atbildību, ko uzņemamies par savu kopienu un tās vidi, tas popularizē ANO Globālā līguma principus uzņēmējdarbībā, iedrošina cilvēkus rīkoties atbildīgi uzņēmējdarbībā un sabiedrībā, mudinot īstenot labāko uzņēmumu sociālās atbildības praksi.

JCI Presenter

JCI Presenter (Efektīvas prezentācijas kurss, 8h) ir vērsts uz efektīvu prezentāciju radīšanu, izmantojot uzskates līdzekļus un spēcīgas auditorijas izprašanas metodes. Dalībnieki praktizē prezentācijas visa kursa laikā.

JCI Networking

JCI Networking ir kurss (3h), ar kura palīdzību ikviens tiek apmācīts pārvērst savus personīgos kontaktus ilgstošās, uzticamās un produktīvās attiecībās. Kurss aptver tīklošanās principus un dinamiku, kā identificēt un izmantot iespējas, komunicējot ar cilvēkiem, kādas darbības jāveic pēc tikšanām ar cilvēkiem, saglabājot pievienoto vērtību šai komunikācijai, un kā, izmantojot dalību JCI aktivitātēs, izveidot tādu reputāciju, kas veicinās tīklošanās attītību nākotnē.

JCI Impact

JCI Impact kurss (3h) ir kurss tiem JCI biedriem, kuri vēlas kļūt par aktīviem iedzīvotājiem un radīt ilgstošas pozitīvas pārmaiņas savās kopienās. Kursā tiek apspriesta aktīvās darbošanās kopienās koncepcija, tiek aptverta sabiedrības vajadzību analīze, risinājumi šo vajadzību apmierināšanai, veidotas projektu idejas, kuras nodaļas var realizēt vietējā sabiedrībā, lai radītu ilgtspējīgas un efektīvas pozitīvas pārmaiņas savā kopienā.

JCI Admin

JCI Admin kurss (3h) ir JCI vietējās organizācijas vadības kurss, kurš ir ieteicams ikvienam biedram, kurš vēlas kļūt par vietējās nodaļas valdes locekli vai līderi jebkurā līmenī vietējā organizācijā. Kurss aptver vietējās nodaļas valdes struktūru, nodaļas lietu pārvaldību un nodaļas atbildību, nodrošinot attīstības iespējas, kas veicinātu JCI biedrus radīt pozitīvas pārmaiņas JCI un ārpus organizācijas.

JCI Achieve

JCI Achieve kursā (3h) tiek izmantotas diskusijas un analoģijas, lai palīdzētu dalībniekiem izprast pašiem savas vērtības, JCI vērtības un principus, visu biedru lomu vietējās organizācijas identitātes izveidē, darbības, kas nepieciešamas, lai tiktu pildīta JCI misija un JCI biedri tiktu attīstīti par aktīviem iedzīvotājiem, kas radīs pozitīvas pārmaiņas savās kopienās.

Pulkveža Brieža iela 8-1, Rīga, LV-1010
Telefons : +371 22 555 353
E-pasts : jcilatvia@jci.lv